Trösklar kan vara ett problem för personer med handikapp, speciellt för de som har svårt att lyfta på fötterna eller de som använder sig av rullstol. Vill du göra trösklarna i ditt hem lite mer handikappvänliga? Då ska du investera i ett par monteringsfria tröskelramper. Här i denna artikel kan du läsa mer om vad tröskelramper är och hur de kan användas för att underlätta för personer med rörelse- eller funktionshinder.

 

Smarta och smidiga tröskelramper

Det bästa sättet att göra trösklarna lite lättare att ta sig över är att använda sig av smarta och smidiga tröskelramper. En tröskelramp kan användas på båda sidorna av en dörr. Dessa ramper hjälper till med att jämna ut höjden mellan golvet och tröskeln, så att man lättare kan ta sig genom dörren. Detta underlättar speciellt för personer med rullstol eller personer som bara har lite svårare att lyfta sina fötter.

Tröskelramper är monteringsfria och kan antingen ligga löst eller limmas fast på golvet. Om rampen ska limmas fast, måste golvet först vara helt rent. Annars kan klistret inte fästa ordentligt.

Ett alternativ till täckplåtar

Tröskelramper av gummi är ett alternativ till täckplåtar. När du använder täckplåtar, kan du inte stänga dörren utan att först flytta på plåten. Detta kan vara irriterande, speciellt om du måste flytta undan den ofta. Då fungerar tröskelramper av gummi mycket bättre, då de låter dig stänga och öppna dörrarna utan att du behöver flytta på ramperna.

 

Tröskelramper kan fås i olika längder, beroende på tröskelns höjd. Om rampen är bredare än dörren, kan den skäras till med en hobbykniv.