Trösklar kan vara ett problem för personer med handikapp, speciellt för de som har svårt…